KONTAKT

Kontaktujte nás:

objednavky@spmanufaktura.sk
0950263953

Fakturačné údaje

Slovenská potravinová manufaktúra s.r.o.
Jilemnického 1, 080 01 Prešov
IČO: 53045467
DIČ: 2121238812
IČ DPH: SK2121238812
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4108 5586
BIC/SWIFT: TATRSKBX   
Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 40186/P